Marknadsföring

Program - Arrangörshandboken

Programmet är en stor del av arrangemangets ansikte utåt, samtidigt som det ska ge en tydlig bild av vad publiken kan förvänta sig. Programmet bör finnas på hemsidan, sociala medier och på platsen för arrangemanget, gärna i tryckt material så publiken kan ta med det hem. Det är även en god idé att ha programmet på affischer och som flygblad, som enkelt kan delas ut och sättas upp. Det är viktigt att se till att man fått med all information när man väl skickar programmet till tryck eller publicerar det på internet.

Om man har flera moment eller artister på samma kväll, eller om man arrangerar en festival, kan man även göra ett program för varje enskild dag.

Texten i programmet ska fånga läsaren och få den att bli sugen på att komma på arrangemanget.

Checklista för vad som bör finnas med i ett program:

 • Vad är programmet till för (X-klubbens höstsäsong, kvällens program, Festivalen el. dyl.)
 • Var arrangemanget är någonstans
 • Klockslag, datum och årtal
 • Vad det kostar att gå in och/eller om man kan köpa förköpsbiljetter någonstans
 • Hemsidesadress
 • Vilka artister som ska spela
 • Var de kommer ifrån om det inte är en svensk artist (T.ex. såhär: “Kaisers Orchestra (NO)”)
 • Bilder på artisterna (om det saknas utrymme, se till att programmet ändå är grafiskt inbjudande)
 • En kort text om varje akt (Man kan eventuellt skippa detta om det är på en affisch)
 • Vem som stöttar och sponsrar arrangemanget och eventuella samarbetspartners (loggor)

Man kan eventuellt också ha med:

 • Konferencier
 • Vilken musik som framförs
 • Om det är paus i mitten, hur lång och när den är
 • Uppgift om de olika styckenas speltid
 • Eventuella sångtexter – OBS! Se upp med upphovsrätt!

Tänk framför allt på att göra programmet både inbjudande och tydligt – både vad gäller grafik och text. Titta gärna på andra arrangörers programblad och inspireras. Se exempel på Jams program, hösten 2012. Formgett av Ivar Lantz. Fungerar både som affisch och som vikbart program.)