Innan

Organisera er - Arrangörshandboken

Vem som helst kan bli konsertarrangör. Har du en idé som du tror på, och driver den framåt så är det egentligen bara att göra det. Dock finns det olika sätt som förenklar både det administrativa arbetet som tillkommer, samt gör det enklare att samarbeta  med finansiärer. Ett sätt att göra detta på är att starta en förening. Då får man en naturlig samlingspunkt för alla som är inblandade i projektet, man får en struktur på hur arbetet ska fortgå och hela föreningen blir, genom sitt organisationsnummer, en juridisk person. Man kan även arrangera konserter genom en firma, till exempel en enskild firma eller ett handelsbolag. Vilket man än väljer är det att rekommendera att göra något av dessa alternativ om man tänker söka ekonomiskt stöd för sitt arrangemang, eftersom de flesta instanser som delar ut bidrag kräver att man har ett organisationsnummer. Vanligast är att starta en förening.

Vad är en förening?

En förening är en sammanslutning av ett antal personer med ett gemensamt intresse, där de enskilda personerna (de så kallade “medlemmarna” i föreningen) överlåter det formella juridiska ansvaret till föreningen och dess styrelse. När man registrerar en förening får man ett organisationsnummer. Ett organisationsnummer är som ett personnummer, fast för en hel grupp. Detta gör att föreningen betraktas som en juridisk person.

Några anledningar till att arrangera som förening:

  • Som arrangerande förening syns, hörs och räknas man i kulturpolitiska sammanhang på ett helt annat sätt än som enskild person.
  • En förening kan söka bidrag av olika slag; kommunala bidrag, regionala bidrag, statliga bidrag, bidrag från rikstäckande arrangörsföreningar, studieförbund och fonder m.fl.

Det kan man från t.ex. en enskild firma eller en ekonomisk förening också, men det finns en del bidragsgivare som bara ger bidrag till ideella föreningar. Vilken organisationsform man än väljer måste man dock oftast ha ett organisationsnummer för att kunna få ett bidrag utbetalt till sig via bankgiro eller plusgiro. Man kan alltså oftast inte få bidrag till ett personkonto (även om undantag finns.) Fundera på vilket som passar dig bäst!

Ideell förening och ekonomisk förening

De vanligast förekommande typerna av föreningar är ideell förening och ekonomisk förening. Av dem är den ideella föreningen den vanligaste formen när det gäller konsertarrangörer.

Ideell förening

“En ideell förening kännetecknas av att ändamålet är ideellt och/eller att dess verksamhet är ideell. En förening som främjar sina medlemmars ekonomiska intressen anses inte ha ett ideellt ändamål. För att en sådan förening, till exempel en fackförening, ska vara en ideell förening i juridisk mening får den verksamhet som bedrivs för att främja ändamålet inte vara av affärsmässig karaktär. En ideell förening kan alltså inte både bedriva ekonomisk verksamhet och syfta till att främja sina medlemmar ekonomiskt.” – Skatteverket 2013

Detta betyder alltså inte att man inte får lov att betala ut lön till de som driver ett arrangemang och att alla måste jobba gratis/ideellt inom kultur. Löner till arrangörer, PR-konsulter, fotografer osv, vare sig de är medlemmar i föreningen eller inte, räknas som en kostnad som föreningen har, precis som att köpa in trumset eller mat åt volontärer. Man får dock inte lov att behålla pengarna i föreningen, för att spara dem eller sätta in dem i fonder osv. Det är också lite känsligare för en ideell förening än för en ekonomisk förening eller ett företag, att ta ut för stora arvoden till medlemmarna. Den ideella föreningen kan då mista sin skattefrihet och bli momspliktig, just för att den börjar bli för lik en ekonomisk förening eller ett företag. Alla kostnader ska gå till sådant som har med föreningens verksamhet att göra. Grundprincipen är att en ideell förening inte ska startas i syftet att tjäna pengar. De pengar som kommer in ska användas till föreningens verksamhet. Det finns bra och tydliga texter om detta på Bolagsverkets hemsida.

Ekonomisk förening

“En ekonomisk förening ska främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet. Medlemmarna ska delta i verksamheten

• som konsumenter eller andra förbrukare

• som leverantörer

• med egen arbetsinsats, eller

• genom att utnyttja föreningens tjänster eller liknande. “ – Skatteverket 2013

Ekonomiska föreningar ska registreras av Bolagsverket, läs mer om det på Skatteverkets hemsida.

En ekonomisk förening kan alltså främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Ett exempel på en stor ekonomisk förening är Coop, där medlemmarna kan samla poäng och få mer förmånliga priser än de som inte är medlemmar. Eller SAMI, vars syfte är att samla in pengar när musik spelas på radio till exempel, för att sedan betala ut det till medlemmarna. I båda fallen gynnas alltså medlemmarnas ekonomiska intressen.

En ekonomisk förening får lov att gå med vinst och kan alltså till exempel spara eventuella överskott till andra saker än den från början planerade verksamheten.

Samarbete med redan existerande föreningar

Ett annat sätt att gå tillväga är att samarbeta med en redan existerande förening och driva sitt arrangemang genom dem. Försök hitta en förening som har samma intressen eller mål som ni!

Läs mer om föreningar och hur man startar dem på Bolagsverkets hemsida och på Skatteverkets hemsida. Även Coompanion och Forening.se skriver tydligt om detta.

Planera tillsammans – var ni än är

Det finns många bra digitala redskap som man med glädje ska använda sig av, t.ex. digitala kalendrar och hemsidor där man kan ladda upp dokument som flera kan få tillgång till och ändra i – vilket är super t ex när man skriver projektansökningar och gör att arbetet kan flyta på även om det inte går att sammankalla alla till möte.

Doodle – en sida där en grupp personer kan fylla i om de kan ses eller inte på föreslagna datum. Perfekt när det ska sättas nya mötestider.

Google Drive – en sida där det går att ladda upp dokument och flera kan få tillgång att ändra och kommentera i. Perfekt för projektansökningar eller för att uppdatera samtliga i arbetsgruppen om arrangemangets budget eller hur det går med artistbokningarna.

Dropbox – hemsida där det går att lagra filer och dokument som fler ska ha tillgång till. Bra t.ex. för att samla loggor genom att skapa en mapp för detta där samtliga i arbetsgruppen kan både ladda upp nya loggor och ladda ner.

Wetransfer  – hemsida för uppladdning av stora filer, när det inte går att skicka på mail. Bra när artister ska skicka högupplösta bilder. Det finns även liknande sidor som Sprend, men fördelen med Wetransfer är att flera kan ladda ner filen under en period, medan sprendit endast tillåter en nedladdning

Föränderligheter

Lagar ändras, skatteregler förnyas och moms är ett kalejdoskop av föränderlighet. Vi kommer att uppdatera efter hand som skatteverket uppdaterar, så håll utkik under denna rubrik för att hålla dig à jour!

Just nu

Intet nytt.