Efter

För varje arrangemang man gör blir man mer erfaren och lär sig nya saker. Här tar vi upp hur man för vidare och samlar det man lärt sig till andra (och sitt framtida jag) och samtidigt visar för sponsorer, bidragsgivare, samarbetspartners och föreningsmedlemmar att det som de varit med och stöttat – har varit värt att stötta.

Bidragsgivare har ofta en mall för hur de vill att ni ska redovisa ert projekt i text, siffror och bild/film. Se till att ni vet hur ni ska redovisa projektet redan innan det startar så att ni inte missar att samla in information under arrangemangen som de önskar få redovisat. I redovisningen av ett bidrag är det också viktigt att våga ta fram det som inte funkade perfekt och vad ni har lärt er av detta. En redovisning som vittnar om ett felfritt projekt helt utan skavanker blir inte trovärdig.

Det är väldigt viktigt att betala artister och andra så fort som möjligt efter avslutat arrangemang. Läs mer om betalning här.