Marknadsföring

Målgrupp - Arrangörshandboken

Gör klart för er vilken målgrupp ni har. Alltså vilka ni vill ska komma till arrangemanget. Det kan vara en viss åldersgrupp, en grupp människor som intresserar sig för en viss sak, människor med en viss livsstil, politisk åsikt eller ett yrke osv. Det spelar ingen roll vilken det är, det viktiga är att ni har klart för er vilka ni vill nå. Försök att hitta nätverk där denna målgrupp rör sig. Det kan vara en viss stadsdel, i vissa affärer, på kaféer, skolor, föreningar osv. Tänk efter var de finns och rikta sedan din marknadsföring ditåt. Ofta tänker man kanske att ens målgrupp är “alla”, och det är ju trevligt om alla kommer, såklart. Men det är bra att specifiera ändå. Om man satsar för brett finns risken att ingen känner sig speciellt inbjuden eller utvald.

En viktig regel i marknasföringsarbete är också att arbetet ska rikta sig till de som INTE själva hittar arrangemanget – de som inte är självklara besökare. Så, om du har en klubb som har en tydlig genreprofil, säg en jazzklubb, som ska marknadföra ett program med typiska jazzbokningar – se till att rikta dig mot publik som inte själva hittar till jazzkonserter, som kanske inte ens vet om att de gillar jazz, eller aldrig har hört det. Jazzpubliken kommer hitta dit ändå, men genom marknadsföringen hjälper du ny publik att få upp ögonen för genren.