Ekonomiarbetet är ett stort och viktigt arbete som kanske inte är det första man tänker på när man får idén om att börja arrangera konserter. Men det är ekonomin, tillsammans med viljekraften och driftiga människor, som gör det möjligt att genomföra arrangemangen. Ekonomin är arrangemangets muskler medan resten av arbetet är hjärtat som pumpar ut blodet. Tillsammans jobbar de bra ihop och är beroende av varandra. I det här avsnittet går vi igenom hur man gör en budget, söker bidrag och hittar finansiärer samt hur man går tillväga när man betalar artister och redovisar bidrag.