Arrangörshandboken är MAIS guide, med tips och råd till alla som vill arrangera levande musik – konserter, klubbar, festivaler etc. Den riktar sig till alla åldrar, alla genrer och alla nivåer; nybörjare såväl som vana arrangörer som vill utveckla delar av, eller hela, sitt arrangerande. MAIS är ett samarbetsorgan för Kammarmusikförbundet, Kontaktnätet, Riksförbundet Arrangörer av Nutida Konstmusik (RANK), Riksförbundet för Folkmusik och Dans (RFoD), Svensk Jazz, Svensk Live – unga arrangörsnätverket, Sveriges Orkesterförbund, Sweden Festivals, Visan i Sverige och Folk You.

De tio förbund som ingår i MAIS representerar närmare 1.500 arrangerande musikföreningar runt om i landet. I föreningarna finns 120.000 enskilda medlemmar och de arrangerar årligen upp emot 10.000 musikarrangemang med mångdubbelt fler arbetstillfällen för i de flesta fall frilansande musiker.

Läs mer om MAIS här.

Arrangörshandboken gjordes som ett samarbete mellan MAIS, Svensk Jazz, RFoD, Kontaktnätet och Kulturens bildningsverksamhet. Det började med att vi på MAIS ville uppdatera den befintliga arrangörshandboken på vår hemsida. Svensk Jazz hade ett projekt tillsammans med Kontaktnätet och RFoD som hette Nya Arrangörer. I det projektet fanns en plan om att bygga en liknande sida. Istället för att göra två olika sidor slog vi våra säckar samman och hjälptes åt. Texterna är skrivna av Elin Hörberg och hemsidan är utformad av den grafiska formgivaren Anna Jonsson och webdesignern Lasse Johansson.