Marknadsföring

Varför marknadsföra? - Arrangörshandboken

Marknadsföring och PR kring sitt arrangemang gör man helt enkelt för att det ska komma (mer och ny) publik till arrangemanget man marknadsför, för att man ska behålla den publik man redan har eller för att höja värdet på arrangemanget (man kanske bara har 20 publikplatser men vill att de ska vara högt eftertraktade).

Tanken kan slå en att man har så bra arrangemang så att man inte borde behöva marknadsföra. Så kanske det kan vara, men i de allra flesta fall är det bättre att låta folk veta att man gör något fantastiskt, så att de också kan få en chans att tycka att det är fantastiskt. Dessutom arbetar alla arrangörer aktivt med marknadsföring, vilket gör att de som inte lägger tiden på detta alls lätt försvinner i den stora massan.

Det finns olika anledningar till att man vill gå på en konsert. Några exempel är:

  • Man vet vad man ska se. Man känner till och gillar artisten, musiken eller genren och går därför dit. (Beyoncé, Mozarts Requiem, folkmusikfestival etc)
  • Man går dit för att man är nyfiken. (Spännande bokning, intressant/roligt koncept, det är mysigt på stället)
  • Man har överrumplats mer eller mindre förberedd (Musikinslag på kongress, skolkonsert, gatumusiker m.m.)

Dessa olika anledningar kräver förstås olika former av marknadsföring. I det här avsnittet kommer vi att gå igenom övergripande marknadsföring som går att applicera på de flesta former av arrangemang. Tänk igenom vilken av de ovanstående tre alternativen som ni tror är anledningen till att er publik kommer till ert arrangemang och försök att använda er av det i ert marknadsföringsarbete.