Arrangörshandboken

Den här sidan fungerar som en guide, med tips och råd till alla som vill arrangera levande musik – konserter, klubbar, festivaler etc. Den riktar sig till alla åldrar, alla genrer och alla nivåer; nybörjare såväl som vana arrangörer som vill utveckla delar av, eller hela, sitt arrangerande.

Vi har valt att benämna band, DJs, soloartister, kvartetter, orkestrar osv under ett samlat namn: Artist. Detta för att alla genrer ska kunna känna igen sig. Lägg alltså på minnet att även om det står “artisten” kan detta syfta till både en och flera människor.